Introducció

El futur està a les mans dels nostres nens.
Els professors, juntament amb els pares, tenen a les seves mans la clau per crear un futur millor per tothom.
Per aquest motiu la qualitat de l'educació és crucial en el desenvolupament i creixement de la gent jove.

El projecte Comenius “Quality@school” ha intentat recollir i experimentar exemples de bones pràctiques. En aqueste recerca de bons exemples no hem dirigit la nostra atenció a  exemples d'un bon lideratge estratègic sinó a exemples de bones pràctiques a l'aula.
Hem intentat també millora aquesta eina pedagògica per tal de crear un avatatge doble.
Pel fet que educar i ensenyar implica un ampli espectre de camps, hem hagut de restringir els camps a un àrea que pogués ser control·lable.  Tot i així, ens hem de  ser conscients que tots els camps seleccionats interactuen entre ells i hem d'establir junts la qualitat del procés educatiu.

S'han seleccionat tres àmbits

>> Aprenentatge creatiu
En ensenyar d'una manera no tradicional, els estudiants tenen el repte d'aprendre de manera diferent, d'una manera més activa. Han de pensar d'una forma més creativa i poden aprendre d'una forma més activa. També poden explorar els seus talents i valora els progressos que fan. 

>> Auto-correcció i autoavaluació En la forma tradicional d'avaluar i corregir, el professor fa tot l'esforç: es compara el producte de l'estudiant amb la norma, que l' avalua i li dóna retro-alimentació.  Quan els estudiants poden avaluar-se i corregir-se ells mateixos, han de comparar les seves actuacions críticament amb els resultats esperats. Han de buscar les mancances en l'aprenentatge i els intents i han de buscar una nova forma de fer. L'estudiant esdevé l'amo de tot el procés d'aprenentatge.

>> Els estudiants avaluen els professors En el procés educatiu el mestre és l'element crucial.Com acompleix la tasca? La seva gestió de l'ambient d'aprenentatge és l'apropiat? Desenvolupa el procés educatiu d'una manera professional i qualitativa?Els estudiants estan en millor posició per facilitar la retroalimentació. I això s'ha de dur a terme d'una manera segura i respectuosa.

En les tres parts d'aquest projecte ens proposem reflectir la qualitat que deriva de la interacció entre els estudiants i els seus professors. Dins del procés de qualitat es va utilitzar el PDCA (Pla -Do - Check - Act) - Cercle per ajudar-nos a avaluar críticament l'impacte de l'exemple per al procés educatiu. Ens va ajudar també per augmentar la qualitat de la pròpia eina.

Esperem que vostè, estimat visitant, pugui trobar aquí la inspiració, les idees i també un desafiament per intentar augmentar la qualitat de la seva interacció amb els estudiants.

Educar els joves és la més bella tasca del món, oi que sí?

 

Formes de treball

creative learning

auto-correction & self-evaluation

teachers learn from students