Johdanto

Tulevaisuus on lapsiemme käsissä.
Yhdessä vanhempien kanssa opettajilla on avaimet käsissään luoda parempi tulevaisuus kaikille.

Tämän takia koulutuksen laatu on tärkeää nuorten kehitykselle ja kasvulle.
Tämä Comenius-projekti ”Quality@School” yritti kerätä ja kokeilla hyvien käytäntöjen esimerkkejä, jotka parantavat opetuksen ja oppimisen laatua.
Hyvien esimerkkien etsimisessä emme keskittyneet hyvän strategisen johtamisen esimerkkeihin vaan hyvien luokkahuoneen käytäntöjen esimerkkeihin.
Lisäksi yritimme kehittää kyseisiä pedagogisia välineitä saadaksemme kaksinkertaisen hyödyn.

Johtuen siitä, että kasvatus ja opetus käsittää hyvin laajan alan, jouduimme rajoittamaan työmme hallittavissa olevalle alueelle. Silti meidän tulee pitää mielessä, että valitut alat vaikuttavat toisiinsa ja yhdessä määräävät kasvatuksellisen prosessin laadun

 

Käsittelimme kolmea aihetta

>> Luova opetus
Opettamalla epätraditionaalisesti opiskelijat haastetaan oppimaan eri tavalla, aktiivisemmin. Heidän täytyy ajatella luovasti, he voivat oppia aktiivisesti, he voivat tutkia kykyjään ja arvioida kehitystään.

>> Opiskelijat korjaavat ja arvioivat itseään
Tavallisessa arvioinnissa ja korjaamisessa opettaja tekee kaiken työn: hän vertaa opiskelijan tuotosta standardiin, arvioi ja antaa palautetta opiskelijalle.
Kun opiskelijat voivat arvioida ja korjata itseään, heidän täytyy verrata kriittisesti saavutuksiaan ja odotettuja tuloksia. Heidän täytyy etsiä puutteita oppimisesta ja harjoituksista ja toimia uudella tavalla. Opiskelija pysyy koko kasvatusprosessin omistajana.

>> Opiskelijat arvioivat opettajia
Kasvatuksellisessa prosessissa opettaja on kriittinen tekijä.
Kuinka hän selittää tehtävän? Onko tapa jolla hän hoitaa oppimisympäristöä sopiva? Johtaako hän kasvatusprosessia ammattimaisella ja laadukkaalla tavalla?
Opiskelijat ovat parhaalla paikalla antamaan palautetta.
Tämän täytyy tapahtua turvallisella ja kunnioittavalla tavalla.

Näillä kolmella projektin osalla tähtäämme opiskelijoiden ja opettajien välisen vuorovaikutuksen laatuun.
Laatuprosessissa käytimme PDCA (Plan-Do-Check-Act) –ympyrää arvioidaksemme kriittisesti esimerkkien vaikutusta kasvatusprosessiin. Se auttoi meitä parantamaan myös työkalun itsensä laatua.

Toivomme, hyvä vierailija, että löydät täältä inspiraatiota, ideoita ja myös haasteen kehittää vuorovaikutuksen laatua opiskelijoittesi kanssa.

Nuorten ihmisten kasvattaminen on maailman hienoin tehtävä, eikö olekin?

 

Työmuotoja

creative learning

auto-correction & self-evaluation

teachers learn from students