Het Comenius project Quality@School

We realiseerden een samenwerking tussen scholen waarbij de focus lag op het verhogen van de onderwijskundige kwaliteit op de school én in het klaslokaal zelf. De projectpartners zijn scholen van Noord, Zuid en Oost-Europa. Een pedagogische begeleidingsdienst ( DPB Brugge) en het Catalaans ministerie van onderwijs ondersteunden en adviseerden de samenwerking.

Het project startte in Augustus 2012 en sluit af op 31 juli 2014.

De meeste scholen hebben uiteraard al een of ander kwaliteitsplan.Dit kwaliteitsplan geeft richting aan de beslissingen en acties ondernomen op school. Heel duidelijke effecten van dit kwaliteitsplan zijn vaak moeilijk te zien in het klaslokaal zelf. Om de kwaliteit van het onderwijsgebeuren te verhogen werd het EFQM kwaliteitsmodel én de PDCA-ideeën als leidraad genomen. De cyclische stappen van plannen, actie ondernemen, controleren en opnieuw tot actie komen resulteren in een voortdurende verhoging van het kwaliteitsniveau.

Elke partner selecteerde en omschreef eigen voorbeelden van goede praktijk. Deze werden gedeeld, bestudeerd én uitgeprobeerd in de andere partnerscholen. Tijdens de experimenten én tijdens de project bijeenkomsten was er een uitwisseling van ervaringen en ondersteuning tussen de verschillende partners.
Tijdens de verschillende bijeenkomsten werden de resultaten van deze experimenten aan elkaar voorgelegd, geanalyseerd en waar mogelijk verbeterd. Zo evolueerde elke projectteam tot een echte leergemeenschap. Alle gerealiseerde experimenten zijn verzameld op de website qualityatschool.eu.

Verspreiding en valorisatie zal op verschillende manieren gebeuren. Vooreerst zullen alle ideeën over creatief leren, auto-correctie, zelfevaluatie en leren van studenten geïmplementeerd worden in de eigen scholen.
Daarnaast worden seminaries georganiseerd, wordt het eindproduct op DVD en op een website gepubliceerd en wordt een netwerk van onderwijskwaliteit opgezet.