Inleiding

De toekomst ligt in de handen van onze kinderen..
Samen met de ouders hebben leerkrachten de sleutel in handen om, voor iedereen, een beter toekomst te creëren. Daarom is de kwaliteit van elke vorm van onderwijs cruciaal in de ontwikkeling en groei van jonge mensen.

In dit Comeniusproject “Quality at School” hebben we geprobeerd om voorbeelden van goede praktijk te verzamelen én uit te testen. In onze zoektocht naar goede voorbeelden richtten we ons niet op het beleid maar lag de focus op voorbeelden van goede praktijk in de klas zelf. Daarenboven hebben we ook geprobeerd om elk voorbeeld op zich nog eens te verbeteren zodat we een dubbel voordeel creëerden.

Doordat opleiden en les geven een zeer breed spectrum aan gebieden beslaat, waren we genoodzaakt om de onderzoeksonderwerpen te beperken tot een beheersbaar aantal gebieden.
Echter, voortdurend moeten we er ons van bewust zijn dat alle geselecteerde gebieden hoe dan ook in interactie staan met elkaar en samen de kwaliteit van het onderwijsproces bepalen.

Drie onderwerpen werden aangehouden

>> Creatief leren
Door les te geven op een niet-traditionele manier, worden studenten uitgedaagd om anders, actiever, te gaan leren. Ze kunnen zo geprikkeld worden om creatief denken, actief te studeren en ze kunnen zo hun talenten ontdekken en de vooruitgang die ze maakten evalueren.

>> Studenten corrigeren en evalueren zichzelf
Traditioneel  evalueert en corrigeert de leerkracht zelf de leerling waarbij alle inspanning door hem of haar gedaan wordt: hij vergelijkt het product van de leerling met de norm, evalueert het werk en geeft feedback aan de leerling.
Wanneer studenten zichzelf kunnen evalueren en corrigeren, moeten ze zelf hun prestaties kritisch met het verwachte resultaat vergelijken. Ze moeten zoeken naar tekortkomingen in hun leren en inoefenen en moeten zo komen tot nieuwe en andere actie. De student blijft eigenaar of het hele leerproces.

>> Studenten evalueren de leerkrachten
In het educatieve proces van de leraar is de cruciale factor.
Hoe gaat hij of zij de opdracht uit te leggen? Is de manier waarop hij of zij beheert de leeromgeving geschikt? Leidt hij of zij het ​​onderwijsproces in een professionele en kwalitatieve manier?
De studenten zijn het best geplaatst om feedback te geven.
Dit moet plaatsvinden in een veilige en respectvolle manier.

In de drie delen van dit project richten we de schijnwerpers op de kwaliteit van de interactie tussen de lerende en zijn  leerkracht.
Om de impact van het voorbeeld op het onderwijsgebeuren te evalueren, gebruikten we, als kritische kwaliteitsleidraad,  de PDCA-cirkel van Deming.
Dit hielp ons ook om de kwaliteit van de voorbeelden zelf, eveneens te verhogen.

We hopen echt dat u, beste bezoeker, hier inspiratie, ideeën en ook een uitdaging vindt om de kwaliteit van uw interactie met uw studenten te verhogen.

Jonge mensen opleiden is  toch de mooiste opdracht ter wereld, of niet soms?

Werkvormen

creative learning

auto-correction & self-evaluation

teachers learn from students