Auto-correctie

Van leerlingen wordt niet meer uitsluitend verwacht dat ze feitenkennis kunnen reproduceren, maar dat ze vaardigheden bezitten om zelf kennis te construeren en complexe problemen op te lossen. De klemtoon is verschoven van instructie naar leren. Hierbij is er een grote behoefte aan intensieve ondersteuning en begeleiding van het leerproces door de leerkracht.

Onderzoek heeft aangetoond dat de wijze van evalueren een grote impact heeft op de manier waarop de leerlingen de leerstof al lerend zullen benaderen.
Binnen de nieuwe filosofie gaat men kijken naar wat leerlingen kunnen. Het is een op zoek gaan naar het juist in kaart brengen van de vaardigheden en basiskennis die leerlingen allemaal beheersen. Met andere woorden de kwaliteit van het leren staat centraal.

Evaluatie en de manier waarop we voorbereiden op deze evaluatie moeten nauw op elkaar aansluiten. Het is bijzonder belangrijk de methodieken zodanig te kiezen dat de zaken die we echt belangrijk vinden ook tot ontwikkeling kunnen komen tijdens het onderwijsaanbod.
Als leraren van vandaag andere instructievormen, andere werkvormen, andere evaluatievormen gebruiken, dan is er een verschuiving van testcultuur naar begeleidingscultuur of assessmentcultuur. Autocorrectie zet aan tot zelfevaluatie of zelfreflectie.

Door de doelstellingen in vraagvorm op te lijsten kan een leerling zichzelf corrigeren. Wanneer hij dit aandachtig doet zal hij automatisch komen tot zelfreflectie. Wanneer dit niet automatisch gebeurt kan de leerkracht een handje toesteken. Een verhelderend gesprek en een vergelijking van de evaluatie door de leerkracht en de autocorrectie van de leerling kan leiden tot zelfreflectie.

 

Zelf-evaluatie

>> Projectdoelen

Zelfevaluatie betekent eigenlijk dat studenten zelf de kwaliteit van hun werk gaan beoordelen. Dit met het doel om deze kwaliteit in de toekomst te gaan verbeteren. Deze beoordeling is  gebaseerd op expliciete criteria. Er zijn vele voordelen voor de leerling wanneer ze in staat zijn om zelf hun vooruitgang te beoordelen en dit zelf in handen te nemen.
Zelfevaluatie is een krachtige techniek omdat het zowel de efficiëntie als de intrinsieke motivatie van de leerling gunstig kan beïnvloeden. Een ander niet onbelangrijk punt hierbij is dat leerlingen dit zelf ook graag doen.
Wanneer studenten hun eigen prestaties positief weten te evalueren moedigt zelfevaluatie hen aan om de lat hoger te leggen voor zichzelf en om grotere inspanningen te leveren om hun doel(en) te bereiken.

De combinatie van doelstellingen (1) en inzet (2) leidt tot hogere prestaties (3) bij de leerling.
Hogere prestaties leiden tot een strenger zelfoordeel(4) en een dieper ingaan op zelfbevraging zoals de vraag : “ zijn mijn doelen bereikt?” Het resultaat van zelfbevraging is zelf-reactie (5)  of het nadenken over de vraag “hoe voel ik mij hierbij ?” en “wat kan er anders en beter?”
Doelen, inspanningen, prestaties , zelfbevraging en zelf-reactie sturen aan op meer zelfvertrouwen. (6) 

Zelfreflectie is eigenlijk de combinatie van zelfoordeel en zelfreactie op het model, en als we de leerlingen kunnen leren om dit beter te doen , dan kunnen we als leerkracht bijdragen tot beter leren.

 

>> Methode: Hoe zelfevaluatie bijdraagt tot leren

http://www.cdl.org/resource-library/articles/self_eval.php
STAGE 1: doelen – studenten betrekken in de criteria om hun eigen kunnen/ prestaties  te beoordelen
STAGE 2: activiteiten : leerlingen leren hoe deze  criteria te gebruiken en toe te passen op hun eigen werk.
STAGE 3: zelf-evaluatie. Leerlingen feedback geven over hun zelfevaluaties.

STAGE 4:feedback en herbegin-  Help studenten om nieuwe doelen en actieplannen te ontwikkelen.