Giriş

Gelecek çocuklarımızın ellerindedir.
Herkes için daha iyi bir gelecek yaratmanın anahtarı ebeveynler ve öğretmenlerin ellerindedir.
Bu yüzden eğitimin kalitesi genç insanların yükselmesi ve gelişiminde çok önemlidir.

Bu Comenius projesi “Quality@school” iyi bir uygulamanın örneklerini toplamaya ve denemeye çalışmıştır.

İyi örnekler bulmak için yaptığımız araştırmalarımızda iyi bir stratejik liderlik örneğine değil sınıflardaki uygulamalara odaklandık.

Ayrıca fazladan avantaj yaratmak için pedagojik araçlar geliştirmeyi denedik.

Eğitim ve öğretim bir çok alan içerdiğinden dolayı araştırma alanlarını kontrol edilebilir bir şekilde kısıtlamak zorunda kaldık. Buna rağmen eğitim sürecinin niteliğini belirlemek ve seçilmiş alanların birbirleriyle etkileşimlerine önem vermek zorunda kaldık.

Üç konu belirdik

>> Yaratıcı öğretim
Geleneksel öğretim yolundan farklı olarak öğrenciler öğrenmeye yönlendirilirler . Öğrenciler yaratıcı bir şekilde düşünerek aktif bir şekilde öğrenebilir, kendi yeteneklerini keşfedebilir ve gelişimlerini değerlendirebilirler.

>> Öğrencilerin kendini değerlendirmesi ve düzeltmesi
Geleneksel ölçme ve değerlendirmede,her şeyi öğretmen yapar:Öğrencilerin ürünlerini standart olanla kıyaslar. Onları değerlendirir ve öğrencilerine dönüt verir. Öğrenciler kendilerini değerlendirebildikleri ve düzeltebildiklerinde ise kendi performanslarını umdukları sonuçlarla kıyaslarlar. Öğrenmedeki eksikliklerini bulmak ve var olan şemalarını kendileri değiştirmek zorundadırlar. Öğrenci bütün eğitim sürecinin hakimi olmalıdır.

>> Öğrencilerin öğretmeni değerlendirmesi
Eğitim sürecinde öğretmen çok önemli bir faktördür. Verdiği görevleri nasıl açıklar? Öğrenme ortamını nasıl düzenler? Eğitim sürecini profesyonel ve kaliteli bir şekilde yönetir mi?Öğretmene dönüt vermedeki en önemli konum öğrencidedir.Bu güvenli ve demokratik bir öğrenme ortamında yapılmalıdır.

Bu projenin 3 bölümünde bizim amacımız öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşime dikkat çekmektir.Kalite süreci içerisinde eğitimsel sürece örnek vermenin etkisini değerlendirmemize yardımcı olmak için PDCA (Plan-Do-Check-Act)kullandık .Bu ayrıca ölçme aracının kendisinin de kalitesini arttırmamızda yardımcı oldu.

Sevgili ziyaretçi ,umuyoruz ki burada ilham ve öğrencilerle etkileşimin kalitesini arttırmak için fikirler bulabilirsin.

Sonuçta gençleri eğitmek dünyadaki en güzel histir, değil mi?

 

Calışma biçimleri

creative learning

auto-correction & self-evaluation

teachers learn from students