Kendi yanlişlarini düzeltme

Öğrencilerden sadece bilgiyi tekrar üretmeleri beklenmez; onların ayrıca bilgiyi inşa etme ve karmaşık problemler çözme becerilerine sahip olmaları gerekir.
Odak noktası öğretimden öğrenmeye geçiş yapmıştr.
Bu durumda yoğun desteğe ve öğretmenin  öğrenme sürecine rehberlik etmesine büyük ihtiyaç duyulur.

Araştırmalar gösteriyor ki değerlendirme metodunun öğrencilerin öğrenme sürecine yaklaşımlarına büyük bir etkisi vardır.
Yeni felsefeye göre öğrencilerin ne yapabileceklerine bakmak gereklidir.  Bu öğrencilerin kontrolündeki tüm bilgi ve becerilerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi arayışıdır. Başka bir deyişle öğrenme sürecinin kalitesi çok önemlidir.

Değerlendirme ve bu değerlendirmeyi hazırlama yolumuz birbiriyle çok yakın bir şekilde bağlantılı olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için doğru yöntemleri seçmek çok önemlidir.
Şayet bugünkü öğretmenler diğer öğretim ve değerlendirme metodlarını kullanırlarsa klasik değerlendirmeden çağdaş değerlendirmeye geçilebilir.
Kendi yanlışlarını düzeltme kendini değerlendirmeyi ve kendini yansıtmayı teşvik eder.

Eğer amaçlarımızı  gerçekleştirirsek; öğrenciler kendi yanlışlarını düzeltebilirler.  Bunu dikkatli bir şekilde yaptıklarında öğrenciler otomatik olarak kendilerini yansıtabilecekler. Eğer otomatik olarak yapılmazsa öğretmen bu işlemi gerçekleştirecektir. Öğretmen tarafından aydınlatıcı bir konuşma ya da değerlendirmenin kıyaslanması ve öğrencinin kendi yanlışlarını düzeltmesi kendini yansıtmayı sağlayacaktır.

 

Kendini değerlendirme

>> Proje amaçları

Kendini değerlendirme öğrencilerin kendi çalışmalarının kalitesini kanıtlara ve bir kritere dayanarak gelecekte daha iyi işler yapabilme amacı için değerlendirmesidir. Eğer öğrencilere kendi ilerlemelerini nasıl değerlendireceklerini öğretirsek ve bunu bilinen ve zorlayıcı kalite standartlarına karşı yaparlarsa kazanacağımız birçok şey buluruz. Kendini değerlendirme potansiyeli yüksek güçlü bir tekniktir çünkü bunun öğrenci performansına etkisi çok faydalıdır ve motivasyonu artırır. Belki de öğrenciler kendilerini değerlendirmek isteyeceklerdir.

Öğrenciler kendi performanslarını olumlu olarak değerlendirirlerse, kendini değerlendirme öğrencileri daha yüksek hedefler için teşvik eder (1) ve daha fazla kişisel çaba sarfetmelerini (2) sağlar. Bu hedeflerin (1) ve çabaların (2) birleşimi başarı (3) ya eşittir. Bir öğrencinin başarısı da kendini değerlendirmeyle (4) sonuçlanır.  Örneğin bir  öğrencinin “Hedeflerime ulaşıldı mı?” sorusunu sorması gibi. Kendini değerlendirmenin sonucu kendini yansıtmadır. (5) ya da bir öğencinin soruyu “Bunun hakkında ne hissediyorum?” şeklinde değerlendirmeyi yanıtlamasıdır.
Hedefler,çaba,başarı,kendini değerlendirme ve kendini yansıtma kendine güven (6) olarak olumlu bir şekilde birleşirler. Eğer öğrencilere bunu yapmalarını iyi bir şekilde öğretirsek iyi bir öğrenmeye doğru çok katkı sağlayabiliriz.

 

>> Yöntem: kendini değerlendirmenin öğrenmeye katkısı

http://www.cdl.org/resource-library/articles/self_eval.phpBÖLÜM 1: hedefler/amaçlar-öğrencileri performanslarının ölçüleceği kriterin belirlenmesine dahil et
BÖLÜM 2: aktiviteler;-öğrencilere kriterin kendi çalışmalarına nasıl uygulanacağını öğret
BÖLÜM 3: kendini değerlendirme :öğrencilere kendini değerlendirme hakkında dönüt ver
BÖLÜM 4: dönüt:öğrencilere üretici hedefler ve planlar geliştirmeleri konusunda yardımcı